Under måndag förmiddag den 16:e juni erbjuder kulturKRÄM ett speciellt pedagogprogram för dig som arbetar som pedagog inom konstnärliga ämnen, eller på andra sätt jobbar med ungdomar och kultur. Vi startar med ett mer informellt frukostsamtal och låter sedan resten av förmiddagen kretsa kring ”Att arbeta inkluderande i stora grupper”.

Till anmälan pedagogprogrammet!

Årets tema: Att arbeta inkluderande i större grupper
Vi ser ämnet i ett brett perspektiv där i stort sett alla lärare möter allt större grupper och i grupperna möter allt bredare spann av elever. Det handlar om såväl funktionsskillnader som olika bakgrund, språkförståelse m.m.

Programmet för förmiddagen:
8:30 Förprogram – frukost
9:00 – 9:45 Frukostsamtal ”Att arbeta inkluderande i större grupper”.
Beroende på hur antalet deltagare kommer vi att dela in oss i grupper på 15-20 personer. Samtalet inleds med ett kortare anförande som fortsätter i ett samtal kring de frågor som just nu finns i luften.

10.00 – 10.10 Välkomna/Inledning

10.10 – 11.00 ”Vi har redan kompetensen – Integrerad arena” 
med Ia Kjellsdotter och Göran Frödin från Passalen
.
Vi som arbetar med ungas eget skapande i kulturskolan eller i andra sammanhang har oftast redan de kunskaper vi behöver. Vi har oftast en gedigen ämneskunskap som väl räcker till. Det som gör oss osäkra är när vi möter barn och ungdomar som faller utanför vår erfarenhetsram och när gruppen innehåller elever med olika behov och olika förutsättningar. Det vi kan behöva jobba med är vår förmåga att möta alla barn och unga just där de befinner sig. Att lättare kunna lägga vår undervisning på den nivå och det sätt som svarar mot barn och ungas behov och inte tvärs om.

11:00 – 12:00 
”Ett annat sätt att tänka: Dyslexi –problem eller möjlighet”
 med Susanna Cederquist. Tycker vi om att ha kreativa elever i våra grupper? Alla elever har olika sätt att tänka och det gör att vi hela tiden ställs inför olika utmaningar som pedagoger. I varje grupp har vi säkert ett eller flera barn med dyslexi, ett annat sätt att tänka. Och det kan ge både pedagoger och elever såväl problem som möjligheter. Utan kunskap blir det tyvärr ofta problemen som dominerar!
Susanna Cederquist är Kulturskolepedagog, musiker och väl anlitad föreläsare under temat “En Bild av Dyslexi”.

12:10-12:25 Kultur-Pecha, tre pedagoger ger korta 5minuters-presentationer om hur de arbetar inkluderande i större grupper.

12:25-12:30 Sammanfattning

12.30 – 14.00 Lunchpaus

14:00 – Eftermiddagsprogrammet börjar.
Välj ur kulturKRÄMs stora workshoputbud! Alla workhopsledare är noga utvalda för sitt kreativa och utforskande sätt att arbeta. En del workshops är mer special och ämnesinriktade, andra är breda och ämnesöverstigande.
OBS – Det finns ett begränsat antal workshopsplatser för pedagoger. Beroende på att vi i de flesta workhops kommer att försöka balansera för att ungdomarna skall vara i majoritet.

Förutom ordinarie workshopprogram finns en ren pedagogworkshop.
KLANGFÄRG: Workshop för pedagoger – Skapa tillsammans!
Alla människor kan skapa, oavsett förutsättningar. Kom och var med på en workshop med metoder och tekniker där experimentlust, samspel och kommunikation är det centrala. Vi berättar om vår verksamhet och ger några enkla smakprov från både bild- och musikverksamheten. Kom som du är, inga förkunskaper krävs! TinaWeidelt och Lars Lundberg som håller i workshopen arbetar på Klangfärg, som är en del av Kultur i Väst. Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande verksamhet inom LSS och särskola och erbjuder kurser, handledning och nätverk.

Antal deltagare: 15
Plats: Kultur i Väst
Tid: 14.00 – 15.30

Till anmälan pedagogprogrammet!

Kommer du med elever? Anmäl din grupp här: Till anmälan (öppnas i nytt fönster)

Pedagogprogramråd  
KulturKRÄMs pedagogprogramråd består av pedagoger i kulturskolan, frilansande konstnärer, organisationer och andra som arbetar med ungas eget skapande. Rådets främsta uppgift är att bidra med dialog och utveckling av programinnehållet för att det ska vara ett rikt forum för utveckling av deltagarnas pedagogiska verksamhet.