Läs mer om årets workshops under fliken »Program 2016«