dreja

denna ska bort!

KulturKRÄM är en växande festival med stora ambitioner. Den genomförs i år för fjärde gången och vi har gått från att vara ett mindre festivalteam till att involvera många i våra olika råd. Vi vill bli större som festival och fler som bidrar till att kulturKRÄM blir den workshopfestival som verkligen gör skillnad för ungas eget skapande. Här kan du läsa om vår organisation och gärna kontakta oss med dina frågor och ideer!

Ungdomsråd
kulturKRÄMs ungdomsråd består av ungdomar från 13 år. Vissa har varit på festivalen flera år, andra har aldrig varit där. Vissa går på kulturskolan, andra inte. De kommer från olika stadsdelar och representerar olika konstområden. Urs främsta uppgift är att vara rådgivare till beslut som rör festivalen. Gruppen träffas ca. varannan månad och håller däremellan dialog i en facebookgrupp.

Programråd
kulturKRÄMs programråd består av konstnärer och pedagoger från alla konstområden. Vissa frilansar och andra arbetar på institutioner. Programrådets främsta uppgift är att bidra med dialog och utveckling av programinnehållet så att det spänner över alla konstarter och att utveckling dem emellan ska ske på festivalen.

Pedagogprogramråd
kulturKRÄMs pedagogprogramråd består av pedagoger i kulturskolan, frilansande konstnärer, organisationer och andra som arbetar med ungas eget skapande. Rådets främsta uppgift är att bidra med dialog och utveckling av programinnehållet för att det ska vara ett rikt forum för utveckling av deltagarnas pedagogiska verksamhet.

Styrgrupp
kulturKRÄMs styrgrupp består av representanter från kulturskolan, Kulturförvaltningen Göteborgs stad, Högskolan för scen och musik och Högskolan för konst och design. Gruppens främsta uppgift är att vara forum för utveckling mot festivalens vision.

Festivalteam
kulturKRÄMs festivalteam är vi som genomför festivalen. Vi sammankallar och utvecklar råden, lägger det slutliga programmet, bokar artister och workshophållare, informerar, knyter nya kontakter och allt däremellan. Men framförallt ser vi fram emot nästa festival!