M2.2

kulturKRAM – en kulturskola i rörelse

kulturKRAM labb på Mötesplats Lundby på Blackevägen 1. Vi ville undersöka vad unga 13-19 åringar gjorde på fritiden. Vi vände oss primärt till Språkintroduktion, introduktionsklasser för nyanlända gymnasister. Under tolv veckor valde vi att baka våfflor och bjuda på kreativa workshops i foajén när de slutade skolan på onsdagar mellan 14-16 för att komma i kontakt och skapa relationer.

2017 producerade vi ungdomsdagar 15-16 augusti på Stenhuset, Djurgårdsgatan 29 tillsammans med Arena 29, Mammut musikverksamhet, Majkens fritidsgård och 16 unga ledare.

Den 19 augusti var kulturKRAM i Bältespännarparken med öppna workshops ledda av unga ledare från Arena 29 och band från turnén Kultur 4ûr Göteborg.

Den 22 augusti gjorde vi en inspirationsdag för 150 kulturskolepedagoger och chefer, där temat var att unga leder vuxna i kreativa workshops för ökad delaktighet.

Under 2016 producerade kulturKRAM workshopfestival 31 oktober i Frölunda och 1 november i Angered för både unga och pedagoger.