coffee

VÄLKOMMEN TILL KULTURKRAM!

Som pedagog eller konstnär från kulturskolan eller andra ställen där du arbetar med ungas eget skapande kan du delta i kulturKRAM på flera olika sätt:

– Välj workshops i ordinarie program och gå själv eller med en kollega
– Välj workshops i ordinarie program och gå med din kulturgrupp
– Välj workshops i pedagogprogram
– Välj workshops i ordinarie och pedagogprogram
– Volontära
– Var med i utvecklingsgruppen för nästa kulturKRAM