Välkommen till pedagogworkshops!

Den 31 oktober har kulturKRAM ett antal workshops som är framtagna för pedagoger och andra som arbetar med ungas eget skapande. Vi kommer att vara i Frölunda kulturhus och 1200 m2. Du får mat under dagen.

Välkomna till pedagogworkshops!