Inspirationsdag pedagoger

Ingen inspirationsdag planerad

Nedan finns programmet till förra årets inspirationsdag.

22 augusti kl 9.00-15.00

på Stenhuset, Djurgårdsgatan 29, i Majorna

9.00-10.00 Frukostsamtal om konstnärlig vision, delaktighet och hållbarhet tillsammans med Sofia Wallner enhetschef på visuell kommunikation GBG stad och Kalle Karlsson kultur 4ür Göteborg

10.30-11.45 Stenhuset berättar musikverksamheten Mammut, Arena 29 och Majkensfritidsgård berättar om sitt delaktighetsarbete.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Valfri workshop anmäl dig så säkrar du din plats.