P! Ett lyft för jämställdhet

Genom att utforska sin egen kropps möjligheter och upptäcka att man kan lyfta en annan människa och även själv bli lyft väcks frågan om varför kön i så hög grad får avgöra vilken fysisk kapacitet vi förväntas ha. Det blir också uppenbart hur begränsande dessa förväntningar är för individen då de sällan har med den faktiska potentialen att göra.

Genom praktiska övningar hämtade från tekniker för danslyft, blandat med samtal, analyserar vi förväntningar på fysisk kapacitet utifrån kön. Med hjälp av dessa diskuterar vi hur könsroller återskapas genom förväntningar som inte alltid har med verklig kapacitet att göra. Ingen tidigare danserfarenhet krävs.

Workshopsledarna:
Danskonstnärerna Matilda Lidberg och Paula de Hollanda driver tillsammans YadaYada Arts – en plattform för dans och jämställdhet. De ger föreläsningar, workshops och föreställningar på temat genus och kroppens kapacitet. Genom praktiskt arbete blandat med samtal ifrågasätter de traditionella könsroller de ser ständigt återskapas på och utanför scenen.