Garnmandalas

Vi skapar textila mandalas i olika färger och format, alltifrån broscher till ett stort gemensamt verk som får ta plats på Kulturhuset.

Att färglägga mandalamönster är en flera tusen år gammal tradition.
Ordet mandala kommer från sanskrit och betyder cirkel.
I vår workshop kommer vi skapa egna mandalamönster genom olika trådar och garn. Enskilda cirkelmönster men också delar i ett stort mönster tillsammans.

Workshopledare: Malin Wallin och Gudrun Bonér, kreatörer

foto: Ramadan Yoy

Med garn kan man göra mycket, till och med smycka staden. Lite inspiration för vad man kan göra med garn inför garnmadala workshopen: