Garndrakar

Vi skapar textila drakar i olika format gjorda av garn, tråd och pinnar. Små drakar får bli smycken. De stora drakarna får flyga tillsammans och bli en del av utsmyckningen i Kulturhuset. Att flyga drake har människan gjort i tusentals år och är bland annat en symbol för frihet.
Våra textila drakar har sin härkomst i ett symboliskt hantverk som kallas Gods Eye. Gods Eye har genom historien skapats för att beskydda människors världen över.

Workshopsledare: Malin Wallin och Gudrun Bonér

Foto: brooklyn-cat.blogspot.se