Fri improvisation

Kom till oss och utforska vad som ryms inom begreppet musik. Det må så vara ljud som oljud. Allt är tillåtet när ramen är fritt improviserad musik; musik skapad i stunden. Vi kommer att göra lite
impovisations-övningar i en lek, där vi exprimenterar med vilka ljud som kan bli musik. Vi kommer också att lära oss och framföra ett fritt improviserat stycke tillsammans. Workshopen kräver inga som helst
förkunskaper och alla kan vara med. Ta med eget instrument, eller någonting som kan göra ljud eller låna ett av oss.

Workshopledare: Matilda Andersson och Simon Häger, båda två aktiva improvisationsmusiker baserade i Göteborg.