Barnregi FULLSATT!!

Forma teaterföreställningar med barn och ungdomar som medskapare i processen.
Vi arbetar praktiskt med teaterövningar med konstnärliga syften och form. Vi övar på varandra med att närma oss regi och skapa form från ett processskapande arbetssätt. Processen blir föreställningen!
Vi delar med oss av konkreta exempel på svårigheter från deltagarnas egna erfarenheter och prövar nya verktyg.
Workshopledare: Tinna Ingelstam, skådespelare, regissör och teaterlärare